Kitchen

Sort by

KIKU KIKU

KIKU

Bowl 7.9''

$16.50

KIKU KIKU

KIKU

Bowl 5.9''

$8.25
KIKU KIKU

KIKU

Bowl 4''

$4.65
REACTIVE GLAZE REACTIVE GLAZE

REACTIVE GLAZE

Bowl 5''

$12.85

FEUILLES

FEUILLES

Container 7''

$16.25

CHALET CHIC CHALET CHIC

CHALET CHIC

Container 5''

$15.00

CHALET CHIC CHALET CHIC

CHALET CHIC

Container 4''

$12.00

CHALET CHIC CHALET CHIC

CHALET CHIC

Container 3.5''

$10.00

KOFFIE KOFFIE

KOFFIE

Coffee glass

$16.25
PAISLEY

PAISLEY

Bowl 8''

$16.50

PAISLEY PAISLEY

PAISLEY

Bowl 6''

$8.25
PAISLEY PAISLEY

PAISLEY

Bowl 4''

$4.65